Tuyển dụng nhân viên bán hàng online

Tuyển dụng nhân viên bán hàng online

Mô t công vic

Tư vấn online

- Tư vn bán hàng qua các kênh online:
- T
ìm hiu nhu cu ca khách hàng, tư vn các sn phm phù hp đang cung cp t công ty.
-
 Thuyết phc v giá tr, li ích ca sn phm đến vi khách hàng.
- T
ư vn các chương trình khuyến mãi đi kèm. Biết cách gii đáp thc mc ca khách hàng v chương trình khuyến mãi.
- H
tr, gii đáp thc mc:
- Gi
i đáp thc mc, nhu cu v sn phm ca khách hàng qua các kênh: Fanpage, đin thoi, email,
- Tư vn gii đáp thc mc liên quan đến chính sách mua hàng.
- Th
c hin công vic khác theo yêu cu ca qun lý trc tiếp.
- B
áo cáo kết qu công vic cho cp trên.

Chăm sóc website, fanpage

- Lập kế hoạch và nội dung bài viết fan page, website phục vụ bán hàng

- Thiết kế hình ảnh sản phẩm và các chương trình khuyến mãi

- Thực hiện đăng bài viết cho fan page và website định kỳ


Quyn li
- LươngCB + Ph cp ăn trưa + % Doanh thu + Thưởng nếu có)
- L
ương tháng 13, ngh phép.
- M
ôi trường năng động, tc độ, yêu thương, đoàn kết, chia s, hc tp
- Được đào to phát trin bn thân, k năng chuyên môn.

Kinh nghim / K năng chi tiết

- Nam/N, tui t 18 – 30 tuổi
- Sử dụng thành thạo Microsoft, facebook, titok, Instagram…

- Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, video: capcut, photoshop, canva…
- Năng động, nhit huyết, không ngi hc hi.
- K
năng t chc, qun lý công vic tt.Ưu tiên ng viên có kinh nghim trong ngành nội thất, xây dựng
- K năng khác:
+ K
năng: Lp kế hoch, ra quyết định, gii quyết vn đề, kim soát phòng nga ri ro, giao tiếp
+ K
năng đánh giá và phân tích.
+ Kh
năng bao quát sp xếp công vic có t chc
+ Kh
năng đàm phán, thương lượng.

Liên hệ:

  •  0705374567
  •  takumizima@hotmail.com
  •  08:00 AM - 06:00 PM